Ľudová hudba Haluška

Zloženie muziky je prevažne 4-členné (1.husle, 2.husle, viola, kontrabas), ale nie je problém doplniť cimbal, alebo akordeón príp. fujaru. Všetci muzikanti majú za sebou niekoľkoročné pôsobenie vo viacerých folklórnych súboroch, s ktorými v minulosti absolvovali množstvo vystúpení, festivalov, súťaží a zahraničných zájazdov. Hudba svoj repertoár produkuje s dôrazom na daný región, taktiež spevy, ktoré sú dvojhlasné, sú spievané v nárečiach spomínaných regiónov. Hudba vystupuje aj mimo Liptova a účinkovala aj v zahraničí. Ľudová hudba Haluška so svojím nezameniteľným imidžom a bohatými skúsenosťami je bezpochyby zárukou kvalitnej a originálnej produkcie.