Grafické práce

Agentúra Panter disponuje vlastným grafickým DTP pracoviskom. Používame profesionálny licencovaný software Adobe a Corel Draw. Naši interní aj externí grafici majú niekoľkoročné skúsenosti, kreativitu a znalosti z typografie a polygrafie. Pri práci využívajú potrebný hardware, vzrokovníky CMYK a PANTONE, odbornú literatúru a ďalšie pomôcky.

Zákazníkom väčšinou tvoríme kompletné grafické návrhy, ale je možné si u nás objednať aj samostatné úkony ako napr.: úpravy fotografií, korekcie dodaných podkladov, zalamovanie textu, služby fotografa a poradenstvo pri tvorbe reklamných a propagačných materiálov.