Festival

Svätojánsky Grif je tak trochu netradičný festival ľudových hudieb a sólistov inštrumentalistov, ktorý vznikol za účelom prezentácie ľudových muzikantov, ľudových hudieb, zoskupení a sólistov ako známych tak aj menej známych prípadne ešte neobjavených. Nakoľko je to jediné podujatie tohto druhu v regióne Liptov a možno aj na Slovensku festival sa uchytil a stalo sa z neho každoročne sa opakujúce podujatie, ktoré si postupne získava čoraz viac fanúšikov, divákov, ale aj samotných účinkujúcich.

Na festivale sa prezentujú nielen hudby a muzikanti liptovskí, ale aj z iných regiónov Slovenska ako napr. Orava, Turiec, Spiš, Horehronie, Podpoľanie a pod. Okrem detských a dospeláckych muzikantov dávame priestor aj spevákom a speváckym skupinám, prezentujeme aj rómsku kultúru.

Súčasťou festivalu je aj tzv. festivalový predvečer, počas ktorého hrajú vybrané muziky na niektorých hoteloch v Jánskej doline, čo slúži zároveň ako "živá pozvánka". Na druhý deň, kedy sa koná samotná prehliadka účinkujúcich je program doplnený o rôzne sprievodné aktivity (remeselný jarmok, detské atrakcie, maľovanie na tvár, tvorivé dielničky, jazda na poníkovi) a nechýba ani žrebovanie o vecné ceny. Po skončení hlavného programu si priaznivci folklóru a ľudovej piesne môže ešte zatancovať i zaspievať na zábave pri živej muzike pod holým nebom.

Budúci rok sa bude konať už jubilejný 5. ročník tohto podujatia, na ktorý (ak sa nám podarí získať finančné prostriedky) chceme pozvať aj zahraničných hudobných hostí a tým pádom už bude náš festival niesť prívlastok medzinárodný.

Folklóru zdar a ľudovej hudbe zvlášť!