Festival

Svätojánsky Grif je tak trochu netradičný festival ľudových hudieb a sólistov inštrumentalistov, ktorý vznikol za účelom prezentácie ľudových muzikantov, ľudových hudieb, zoskupení a sólistov ako známych tak aj menej známych prípadne ešte neobjavených. Nakoľko je to jediné podujatie tohto druhu v regióne Liptov a možno aj na Slovensku festival sa uchytil a stalo sa z neho každoročne sa opakujúce podujatie, ktoré si postupne získava čoraz viac fanúšikov, divákov, ale aj samotných účinkujúcich.

Na festivale sa prezentujú nielen hudby a muzikanti liptovskí, ale aj z iných regiónov Slovenska ako napr. Orava, Turiec, Spiš, Horehronie, Podpoľanie a pod. Okrem detských a dospeláckych muzikantov dávame priestor aj spevákom a speváckym skupinám, prezentujeme aj rómsku kultúru.

Súčasťou festivalu je aj tzv. festivalový predvečer, počas ktorého hrajú vybrané muziky na niektorých hoteloch v Jánskej doline, čo slúži zároveň ako "živá pozvánka". Na druhý deň, kedy sa koná samotná prehliadka účinkujúcich je program doplnený o rôzne sprievodné aktivity (remeselný jarmok, detské atrakcie, maľovanie na tvár, tvorivé dielničky, jazda na poníkovi) a nechýba ani žrebovanie o vecné ceny. Po skončení hlavného programu si priaznivci folklóru a ľudovej piesne môže ešte zatancovať i zaspievať na zábave pri živej muzike pod holým nebom.

Minulý rok sa konal už jubilejný 5. ročník tohto podujatia, na ktorom účinkovali dokonca aj zahraniční hudobní hostia: kontrabasový virtuóz Miloslav Gajdoš z Českej republiky a klarinetový virtuóz László Lakatos z Maďarska.

Folklóru zdar a ľudovej hudbe zvlášť!